Ga naar de inhoud

Jezelf zijn, ook als je ouder wordt

Wonen, Welzijn en Zorg

Driezorg wil dat mensen, wanneer zij ouder worden, een waardevol leven kunnen blijven leiden en zichzelf kunnen zijn. Wij ondersteunen mensen bij het bevorderen en behouden van eigen regie.

Zorg en ondersteuning in Zwolle en Hattem

Ondersteuning bij u thuis of wonen in een van onze locaties

Zo lang mogelijk in uw eigen huis of omgeving blijven wonen, zo nodig met hulp van mensen om u heen. Bij Driezorg weten we dat dit belangrijk is. Maar wat als u merkt dat u steeds vaker een beroep op anderen moet doen? Voor het huishouden, het onthouden van belangrijke afspraken, de invulling van uw dag? Dan kan het nodig zijn om professionele hulp in te schakelen. Bekijk in ons aanbod wat er mogelijk is in uw buurt.

Actueel

Ons laatste nieuws

Aankondiging vertrek Marco van Alderwegen, raad van bestuur
Aankondiging vertrek Marco van Alderwegen, raad van bestuur

Op 23 april maken Driezorg en Zonnehuisgroep IJssel-Vecht hun nieuwe gezamenlijke naam bekend. De naam staat voor de beweging die de organisaties maken. Samen gaan we verder om van regio Zwolle dé regio te maken om goed oud te worden op eigen wijze. De onthulling vindt de 23e feestelijk plaats op alle locaties en zal later die dag ook online zichtbaar zijn. 

Ik wil mij graag inschrijven voor een aanleunwoning, hoe werkt dat?

Inschrijven voor een aanleunwoning kan in veel gevallen digitaal, vanuit uw eigen huis. Bekijk onze informatie over wonen in een aanleunwoning. Voor woningen in Zwolle en Hattem verschilt het hoe u zich kunt inschrijven. In sommige gevallen schrijft u zich in via de Woningzoeker en in andere gevallen via Driezorg. Meer informatie…

Ik wil graag thuiszorg, wat moet ik doen?

Bekijk de informatie op onze website. Neem contact met ons op wanneer u vragen heeft over thuiszorg of direct thuiszorg wilt regelen.

Wanneer komt de thuiszorgmedewerker?

De medewerkers van Driezorg maken afspraken met u wanneer er iemand bij u komt. We zetten ons iedere dag in om op het afgesproken tijdstip bij u te zijn. Het kan om allerlei redenen gebeuren dat dit niet lukt. Weet dat we ons best doen om bij u te komen. Neemt u bij vragen contact op met de Wmo-planning.

Hoe kom ik in contact met het zorgteam van mijn naaste?

Vragen voor het team kunt u stellen via Caren. Dé plek voor het digitale zorgdossier en communicatie. Heeft u een dringende vraag? Dan kunt u telefonisch contact opnemen. Doe dit als het kan na 11.00 uur in verband met de drukte in de ochtend.