Ga naar de inhoud

Minister Conny Helder brengt werkbezoek aan Driezorg

05-06-2023

Op maandag 5 juni 2023 was minister Conny Helder samen met bestuurlijk aanjager Guusje ter Horst voor een werkbezoek bij Driezorg, locatie Rivierenhof in Zwolle. Aanleiding was het gesloten inclusiepact waarbij werkgevers, scholen en de Human Capital Agenda (HCA) in de arbeidsmarktregio Zwolle de handen ineen slaan om meer jongeren uit het voortgezet speciaal onderwijs en praktijkonderwijs uit te laten stromen naar een duurzame plek op de arbeidsmarkt.

In gesprek met de jongeren
Tijdens het werkbezoek spraken minister Conny Helder en Guusje ter Horst met een aantal jongeren die succesvol uitgestroomd zijn van school naar werk in diverse sectoren, wat hiervoor nodig was, maar ook waarom het vaak niet lukt. 

Ondanks de wil van de leerlingen, de inzet van de scholen, de krapte op de arbeidsmarkt en het actieplan jeugdwerkloosheid van de centrumgemeente Zwolle zijn er toch nog te veel jongeren uit het voorgezet speciaal onderwijs en praktijkonderwijs die thuis (komen te) zitten. Tijdens het werkbezoek is dit probleem vanuit deze verschillende perspectieven onder de aandacht gebracht en is het inclusiepact verder toegelicht.

Meedoen door talent in te zetten
In de gesprekken met de sectortafel Zorg & Welzijn is Driezorg één van de zorgorganisaties gebleken die zich hard maakt om jongeren in te laten stromen. Hierbij wordt niet gedacht vanuit de beperkingen van deze jongeren, maar in talenten. Driezorg introduceerde vanuit deze overtuiging de functie assistent wonen & welzijn. In deze functie helpen jongeren met ondersteunende taken zoals het verzorgen van maaltijden, doen van een boodschap en andere (facilitaire) taken. 

Hierdoor kunnen ze meedoen in de maatschappij en krijgen ze de mogelijkheid om zich verder te ontwikkelen. Door de inzet van assistenten is er voor de zorgmedewerkers meer ruimte om zich te richten op de zorg. En niet onbelangrijk, voor de cliënten meer aandacht.

Zwolle voorloper inclusiepacten
Het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) heeft vanuit het programma ‘Onbeperkt Meedoen’ vijf inclusiepacten benoemd waarin bedrijven, overheden en maatschappelijke organisaties bij elkaar worden gebracht. Het idee van een inclusiepact is dat er direct een merkbaar verschil gerealiseerd wordt in het dagelijks leven van mensen met een beperking. 

Het inclusiepact ‘Van onderwijs naar werk voor jongeren in het vso en pro Regio Zwolle’ is één van deze pacten. Sinds de ondertekening in december jl. is er niet stil gezeten in de regio Zwolle en zijn er mooie stappen gezet. Alle aangehaakte partners zien de toegevoegde waarde van deze samenwerking om de komende jaren meer jongeren aan het werk te krijgen en de personeelskrapte op te vullen.

De minister sloot af met de woorden: “Het is mooi om te zien dat jullie de kansen in de regio zien en benutten. Vanuit het ministerie kunnen wij dit niet alleen. Wij leren graag met jullie mee.”

Ook de Stentor schreef over het werkbezoek van minister Conny Helder.
Het artikel lees je hier