Ga naar de inhoud

Stichting Driezorg staat bij de Belastingdienst geregistreerd als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Organisaties voor goede doelen kunnen een ANBI-status aanvragen. Omdat Driezorg een ANBI status heeft, hoeven wij geen schenk- of erfbelasting te betalen over de giften die we ontvangen. Zo komt iedere schenking in z’n geheel ten goede aan de cliënten van Driezorg.

Voordeel voor u als schenker of donateur

Voor u als donateur heeft het als voordeel dat schenkingen en donaties die aan Driezorg worden gedaan aftrekbaar zijn van de inkomsten- en vennootschapsbelasting.  Wenst u een (anonieme) schenking of donatie te doen aan Driezorg, neemt u dan contact  op met ons servicepunt, zij kunnen u vertellen hoe u dat het beste kan doen.

Gegevens Driezorg

Voor de belastingdienst dient Driezorg een aantal gegevens over haar organisatie te publiceren op basis waarvan zij haar ANBI status kan behouden. De gegevens staan verspreid over onze website beschikbaar.

  1. Naam
  2. RSIN of fiscaalnummer
  3. Contactgegevens
  4. Bestuurssamenstelling en namen van de bestuursleden
  5. Het beleidsplan
  6. Het beloningsbeleid *
  7. De doelstellingen (staan in statuten Driezorg beschreven)
  8. Verslag van de uitgeoefende activiteiten
  9. Financiële verantwoording
  10. Verplichte gegevens ANBI

* Driezorg houdt zich aan het beloningsbeleid zoals vastgesteld in de Wet Normering Topinkomens (WNT). Beloning van de medewerkers van Driezorg geschiedt conform de CAO Verpleeg- en Verzorgingshuizen en Thuiszorg.

Driezorg kent meerdere Stichtingen Vrienden van ….. welke ook giften en donaties in ontvangst nemen en ten bate laten komen van het wonen, welzijn en de zorg van bewoners van een specifieke locatie.

Jezelf zijn, ook als je ouder wordt

Wonen, Welzijn en Zorg

Driezorg wil dat mensen, wanneer zij ouder worden, een waardevol leven kunnen blijven leiden en zichzelf kunnen zijn. Wij ondersteunen mensen bij het bevorderen en behouden van eigen regie.