Ga naar de inhoud

Wonen, welzijn en zorg

Driezorg biedt ondersteuning op het gebied van Wonen, Welzijn en Zorg in Zwolle en Hattem. De Drie in Driezorg staat voor het onlosmakelijk geheel tussen Wonen, Welzijn en Zorg. Driezorg biedt in de hele keten die drie elementen of werkt daarin samen om dit mogelijk te maken. Welzijn is onlosmakelijk verbonden met zorg en wonen.

Driezorg in cijfers

  • 11 locaties
  • 8 wijkteams
  • 1500 cliënten
  • 853 medewerkers
  • 510 vrijwilligers
  • Opgericht in 1997

11 locaties in Zwolle en Hattem

Wonen

Driezorg biedt op 11 locaties wonen met services. We zijn daarmee thuis in bijna alle wijken van Zwolle en in Hattem. Wonen kan door middel van het huren van één van onze (Drie)zorgappartementen of u kunt bij ons verblijven als u een Wlz-indicatie (verblijf met of zonder behandeling) heeft. Iedere locatie heeft haar eigen sfeer. Bewoners die bij ons huren sluiten een zorgserviceovereenkomst met Driezorg. Onderdeel van deze zorgserviceovereenkomst is persoonsalarmering en opvolging bij noodsituaties, coördinatie op de locatie voor welzijn, activiteiten en services, koffie en thee en gebruik van bijbehorende ruimtes.

Meer informatie over Wonen

Welzijn

Het welzijnswerk binnen Driezorg is erop gericht om mensen zo lang mogelijk zelfstandig te laten wonen en te laten functioneren in de eigen omgeving. Het aanbod is zo goed mogelijk afgestemd op de individuele en gezamenlijke behoeften. Zo zijn er verschillende activiteiten die gericht zijn op ontmoeting en ontspanning. Daarnaast worden er activiteiten aangeboden die gericht zijn op zinvolle dagbesteding, vitaliteit en zelfredzaamheid. Wij werken daar graag samen met andere partijen, maar ook met veel vrijwilligers. Zo is er op veel locaties een boeken-uitleenpunt, een grand café, een (zelfstandige) kapper en een huiswinkel. We zijn er voor de bewoners van onze locaties, maar ook voor de ouderen in de wijk rondom onze locaties. Iedereen is welkom.

Meer informatie over Welzijn

Zorg

Driezorg kan ondersteuning bieden wanneer dit nodig is. De zorgintensiteit hangt af van de wensen en behoeften van de cliënt. Zo is er Thuisondersteuning en Dagbesteding (Wet maatschappelijke ondersteuning), Wijkverpleging (Zorgverzekeringswet) of langdurige zorg vanuit de Wet langdurige zorg en Kortdurend Verblijf (bijvoorbeeld na ziekenhuisopname of omdat uw familie thuis even rust nodig heeft). Driezorg biedt ook Overbruggingszorg (Wet langdurige zorg). De cliënt woont dan tijdelijk bij Driezorg, in afwachting van een definitieve woning. Daarnaast kunnen cliënten extra diensten inkopen zoals extra zorg of thuisondersteuning. Alle afspraken rondom de zorg- en dienstverlening worden vastgelegd in het persoonlijk zorgleefplan.

Meer informatie over Zorg.

Jezelf zijn, ook als je ouder wordt

Wonen, Welzijn en Zorg

Driezorg wil dat mensen, wanneer zij ouder worden, een waardevol leven kunnen blijven leiden en zichzelf kunnen zijn. Wij ondersteunen mensen bij het bevorderen en behouden van eigen regie.