Ga naar de inhoud

Bestuurlijke fusie

Op 1 januari 2023 is Driezorg bestuurlijk gefuseerd met Zonnehuisgroep IJssel-Vecht onder de naam Stichting DZG. De raad van toezicht, raad van bestuur en managementteam is sindsdien één.

Leden Raad van Toezicht

 • Alex Bonnema
 • Jokelien Brouwer
 • Christiaan Sleurink
 • Jan Duenk
 • Yolande Mansveld
 • Marcel Wijnands
Klik hier voor een overzicht van de functie en nevenfuncties van de leden van de Raad van Toezicht.

Leden Raad van Bestuur

 • Frank Kodden
 • Marco van Alderwegen

Managementteam

 • Harald Rook, Directeur Bedrijfsvoering
 • Hennie Bogaards, Directeur Wonen Leven Zorg (Driezorg)
 • Pauline Tielrooij, Directeur Thuis en Herstel
 • Jan Hoogeveen, Directeur Wonen, Leven, Zorg (ZGIJV)
 • Jaap Zoer, Concerncontroller
 • Martine van Minnen, Bestuurssecretaris

 

Beleid Onkostenvergoeding Raad van Bestuur
Op basis van de Zorgbrede Governance Code 2022 paragraaf 6.5.4. heeft de Raad van Toezicht onderhavig beleid vastgesteld voor de vergoeding van onkosten voor de Raad van Bestuur en het aannemen van geschenken en uitnodigingen door de Raad van Bestuur.

 

Jezelf zijn, ook als je ouder wordt

Wonen, Welzijn en Zorg

Driezorg wil dat mensen, wanneer zij ouder worden, een waardevol leven kunnen blijven leiden en zichzelf kunnen zijn. Wij ondersteunen mensen bij het bevorderen en behouden van eigen regie.