Ga naar de inhoud

Beste familie, vrienden of naasten van overledenen, bewoners van Driezorg, medewerkers, vrijwilligers en andere betrokkenen, We hebben binnen Driezorg een traditie om elk jaar in november een herdenking te organiseren, waarin we bewoners herdenken die het afgelopen jaar zijn overleden.

We kiezen ervoor om dit te doen door middel van een nagedachtenis-film. In deze nagedachtenis-film herdenken wij de bewoners van de Kievitsbloem die zijn overleden in de periode van oktober 2022 tot oktober 2023. Voor korte of langere tijd waren zij aan onze zorg toevertrouwd. Vaak zijn er persoonlijke banden van betekenis ontstaan. Wij vinden het waardevol om in deze herdenking de namen van al deze mensen hardop uit te spreken en voor hen een kaars aan te steken. Dit alles wordt omlijst met muziek, zang, po√ęzie en enkele woorden van bezinning. Wij hopen dat het programma u mag aanspreken en recht doet aan de nagedachtenis van de mensen van wie wij de namen noemen. Moge deze herdenking voor u van betekenis zijn.