Ga naar de inhoud

Mijn naam is Alex Bonnema. Sinds 2016 ben ik voorzitter van de Raad van Toezicht van Driezorg en sinds januari 2023, na de fusie, voorzitter van de Raad van Toezicht van DZG.

In mijn dagelijks leven ben ik algemeen directeur van Caparis.
Caparis is er, als het gaat om het bieden van de juiste werkplek voor iedereen met afstand tot de arbeidsmarkt. Hierin staat het produceren van diensten en producten die voor onze klant toegevoegde waarde hebben, centraal.

In het dagelijks leven komt u vaak in aanraking met producten waaraan de mensen van Caparis een bijdrage leveren. De verpakking van de koekjes bij de koffie, het onderhoud van uw tuin of bedrijfsterrein en de bedrijfspost in de regio Friesland zijn slechts enkele voorbeelden van de diensten die Caparis levert. In totaal werken er 2500 mensen verdeeld over de vestiging Drachten, Heerenveen en Leeuwarden.

Naast mijn voorzitterschap van de Raad van Toezicht Driezorg, ben ik lid van de Raad van Toezicht van Dialysecentrum Groningen.

Daarnaast ben ik bestuurslid van de Vereniging Circulaire Economie in Friesland, heb ik zitting in de raad van advies van het Fries Sociaal Planbureau en ben ik Lid bestuur ZorgPartnersFriesland te Leeuwarden.

Ik woon in Katlijk, samen met mijn zoon Marijn.