Ga naar de inhoud

Overige adressen

Hier nog een korte inleidingtekst. Hier nog een korte inleidingtekst. Hier nog een korte inleidingtekst. Hier nog een korte inleidingtekst. Hier nog een korte inleidingtekst. Hier nog een korte inleidingtekst.

Wijkverpleegkundigen

038-200 1100

clientenadministratie@driezorg.nl

 

Bereikbaar op maandag tot en met vrijdag tussen 8:30 uur en 17:00 uur.

Cliëntenadministratie

038-200 1100

clientenadministratie@driezorg.nl

 

Bereikbaar op maandag tot en met vrijdag tussen 8:30 uur en 17:00 uur.

Personeel & Organisatie

038-200 1100

Stages en Praktijkopleidingen

038-200 1100

Contactpersonen: Mirjam van den Boomen

m.vandenboomen@driezorg.nl

3Flex

Contactpersoon: Els Sakkers

038-200 1100

Marketing & Communicatie

038-200 1100

Contactpersonen: Simone Slootmaker, Margeet van Loo

communicatie@driezorg.nl

Centrale Bewonersraad

038-200 1100

Contactpersonen: Mevr. W.P.M. Nijland Veldhuis (voorzitter) en dhr. B.G.J. te Loo (ondersteuner)

Postbus 658, 8000 AR Zwolle

centrale.bewonersraad@driezorg.nl

Klachtencommissie

Onafhankelijk klachtenadviseur Klaas Berghuis
U kunt in contact met hem komen via ons Servicepunt: 038 200 1100.

 

Gezamelijke onafhankelijke klachtencommissie Zonnehuis IJssel-Vecht, Viattence en Driezorg: Signalis. www.klachtencommissiedzv.nl

Geestelijke verzorging

De geestelijk verzorger bij Driezorg Bas Dingjan

038-200 1100

b.dingjan@driezorg.nl

Behandelteam Driezorg

Secretariaat behandelteam van 8:30 uur – 12:30 uur, behalve vrijdag

Telefoon:  038-200 11 00

Faxnummer (rechtstreeks): 038-452 76 49

E-mail: behandelteam@driezorg.nl

Zaalhuur Driezorg

Contactpersoon: Paulien van Poppel / Jody Heinhuis / Monique Schrijver

038-200 1100

catering@driezorg.nl

Vertrouwenspersoon voor medewerkers (ook stagiaires) en vrijwilligers

Tineke Binnema (extern), werkt als bedrijfsmaatschappelijk werker en als vertrouwenspersoon ongewenste omgangsvormen en integriteit. Tel. 06-10744466 of via GIMD 088-8008500

 

De vertrouwenspersoon kan een luisterend oor bieden en/of advies geven over hoe omgegaan kan worden met ongewenste omgangsvormen.

Raad van Toezicht

Postbus 658, 8000 AR Zwolle

038-200 1100

Jezelf zijn, ook als je ouder wordt

Wonen, Welzijn en Zorg

Driezorg wil dat mensen, wanneer zij ouder worden, een waardevol leven kunnen blijven leiden en zichzelf kunnen zijn. Wij ondersteunen mensen bij het bevorderen en behouden van eigen regie.