Ga naar de inhoud

Zelfstandig wonen of wonen bij Driezorg

Locaties van Driezorg vindt u in bijna alle wijken van Zwolle en Hattem. Elke locatie heeft zijn eigen sfeer en faciliteiten en verschillende vormen van zorg. In ons aanbod maken we onderscheid tussen (Drie)zorgwoningen met zorgservices, wonen met zorg en kortdurend verblijf.

(Drie)zorgwoning met zorgservices

Zelfstandig wonen in een (Drie)zorgwoning met zorgservices: uw eigen huis met het gemak van faciliteiten en diensten dichtbij. U huurt de woning van een woningcorporatie of van Driezorg in combinatie met een zorgserviceovereenkomst.

Meer over zelfstandig wonen met zorgservices

Wonen met zorg en behandeling

Wonen met zorg
Wanneer zelfstandig wonen niet meer mogelijk is, kan wonen in onze woonzorgcentra met 24-uurs zorg een goede plek voor u zijn. In onze woonzorgcentra heeft u uw eigen appartement en de nabijheid van (intensieve) zorg, maar ook aandacht voor een fijne invulling van uw dag.

Wonen met zorg en behandeling
Op steeds meer locaties van Driezorg is het mogelijk om zorg en behandeling te combineren. Dit betekent dat alles rondom uw gezondheid ondergebracht is bij Driezorg. Uw behandeling valt onder de verantwoordelijkheid van de specialist ouderengeneeskunde, een arts in ons eigen huis. Dit kan op dit moment op de locaties De Havezate, De Kievitsbloem, De Venus, Rivierenhof en Berkumstede.

Meer informatie over wonen met zorg en behandeling

Kortdurend verblijf

Heeft u tijdelijk (intensieve) zorg nodig die niet in uw eigen woning geboden kan worden? Dan is de mogelijkheid van kortdurend verblijf in een van onze locaties misschien een optie voor u.

Meer over kort verblijf bij Driezorg.

Jezelf zijn, ook als je ouder wordt

Wonen, Welzijn en Zorg

Driezorg wil dat mensen, wanneer zij ouder worden, een waardevol leven kunnen blijven leiden en zichzelf kunnen zijn. Wij ondersteunen mensen bij het bevorderen en behouden van eigen regie.