Ga naar de inhoud

Mogelijkheden in onze woonzorgcentra

Deze informatie gaat over de zorgmogelijkheden in onze woonzorgcentra: wonen met zorg en indien nodig/gewenst met behandeling.

Zorg met behandeling (verpleeghuiszorg)
Heeft u meer zorg nodig door een chronische ziekte of dementie, ook dan kunnen wij u passende ondersteuning bieden in de verpleging. We bieden 24 uur per dag zorg, afgestemd met u en uw familie en aangepast aan uw persoonlijke behoeften en wensen. De specialist ouderengeneeskunde is verantwoordelijk voor uw behandeling. Wanneer dementie de overhand neemt en continu toezicht gewenst is, dan biedt Driezorg op de Havezate kleinschalig wonen aan. Ouderen met dementie kunnen in onze kleinschalige woningen zoveel mogelijk zoals thuis wonen. Wij bieden structuur en veiligheid en u houdt samen met andere bewoners een huishouden draaiende. Samen koken, eten en de boel opruimen.

Zorg zonder behandeling
Als zelfstandig thuis wonen niet meer gaat doordat u veel zorg nodig heeft, dan is wonen met 24 uur zorg in een woonzorgcentrum een goede oplossing. Bij Driezorg woont u zo zelfstandig mogelijk en krijgt u verzorging en begeleiding. De huisarts is verantwoordelijk voor eventuele behandelingen. De appartementen in de verschillende locaties hebben veelal een woonkamer, slaapkamer, keuken, toilet en douche. U kunt het zelf inrichten. Er is tevens een alarmsysteem. Mocht er iets met u gebeuren, dan zijn we snel bij u. Het woonzorgcentrum heeft meerdere voorzieningen, afhankelijk van de locatie vaak een winkel, bibliotheek, kapsalon en pedicure. Er is een uitgebreid aanbod aan ontspanningsactiviteiten.

Kennismaken op locatie
U kunt vrijblijvend een bezoek brengen aan de woonzorgcentra van Driezorg. U bent welkom voor een kop koffie om zo al wat sfeer te proeven. Mocht u een woning willen bekijken dan proberen we dat te doen, of we maken een afspraak.

Aanmelden
Wonen met 24 uurs zorg in een woonzorgcentrum of op een verpleegafdeling valt onder de Wet langdurige zorg (Wlz). Om Wlz-zorg te krijgen heeft u altijd een indicatie nodig. Dat is een besluit waarin staat welke zorg u nodig heeft en hoeveel. U vraagt deze indicatie aan bij het Centrum indicatiestelling zorg (CIZ). Wanneer wij een indicatie krijgen toegewezen overleggen wij met u over de opnamewens, voorkeuren, wachtlijst, overbruggingszorg gedurende de wachtijd enz.

Wat kost wonen met zorg u?
Voor Wlz-zorg betaalt u een eigen bijdrage. Het CAK van de overheid berekent de hoogte van uw eigen bijdrage en stuurt u de rekening. De hoogte van uw eigen bijdrage hangt af van uw inkomen. Wij helpen u met de aanvraag van de indicatie bij het CIZ. Driezorg hanteert de landelijke regels over Wlz-zorg. Sommige diensten die niet onder de Wlz-zorg vallen moet u zelf betalen, bijvoorbeeld waskosten of een telefoonabonnement. U kunt zelf kiezen of u van deze aanvullende diensten gebruik wilt maken, u bent daartoe niet verplicht. U betaalt alleen de kosten voor de diensten die u – naast de Wlz-zorg – afneemt. Waar u wel en geen recht op heeft hebben wij voor u samengevat in een brochure . Kijkt u ook eens bij het WLZ Kompas.

Interesse?
Voor wonen met (24 uurs) zorg (met of zonder behandeling) kunt u terecht op de locaties:

  • Berkumstede (Berkum)
  • Rivierenhof (Aa-landen)
  • De Havezate (Holtenbroek)
  • De Venus (Spoolde)
  • De Kievitsbloem (Zwolle-Zuid)

Jezelf zijn, ook als je ouder wordt

Wonen, Welzijn en Zorg

Driezorg wil dat mensen, wanneer zij ouder worden, een waardevol leven kunnen blijven leiden en zichzelf kunnen zijn. Wij ondersteunen mensen bij het bevorderen en behouden van eigen regie.