Ga naar de inhoud

Kort verblijf bij Driezorg

Heeft u tijdelijk (intensieve) zorg nodig die niet in uw eigen woning geboden kan worden? Dan is de mogelijkheid van kortdurend verblijf in een van onze locaties misschien een optie voor u.

Tijdelijke verzorging en begeleiding

Soms heeft u tijdelijk zorg nodig, bijvoorbeeld omdat u terug bent van een ziekenhuisopname of omdat uw partner of familie even geen zorg kan bieden. Misschien zijn er andere omstandigheden waardoor herstellen in de thuissituatie niet mogelijk is, of zit u tussen twee ziekenhuisopnamen in. In die gevallen kunt u mogelijk tijdelijk bij Driezorg wonen. Daarna gaat u weer terug naar uw eigen huis of kijken we samen met u of een andere woonvorm passend is.

Wat doen we voor u?
U krijgt de verzorging en begeleiding die u nodig heeft. Onze medewerkers en vrijwilligers staan voor u klaar. Tijdens uw verblijf kunt u gebruikmaken van alle aanwezige voorzieningen, zoals het restaurant en een kapper. We overleggen met u wanneer u weer terug kunt naar uw eigen huis en wat daarvoor nodig is.

Kosten en vergoeding
Afhankelijk van uw persoonlijke situatie worden de kosten van kortdurend verblijf vergoed. Er zijn bij Driezorg vier vormen van Kortdurend verblijf:

  • Eerstelijns verblijf
  • Respijtzorg
  • Overbruggingszorg
  • Hotelmatig verblijf

Heeft u geen indicatie, dan kunt u ook particulier bij ons huren en dan regelen wij de wijkverpleging. Dit noemen wij Hotelmatig Verblijf. De kosten verbonden aan het gebruik van deze kamer zijn afhankelijk van uw situatie. Onze cliëntbemiddelaars kunnen u hier meer informatie over geven.

Interesse?
Wij hebben appartementen voor Kortdurend verblijf op de volgende locaties:

Neem contact met ons op voor uw persoonlijke mogelijkheden.