Ga naar de inhoud

Als alleen wonen even niet gaat

De beschermende woonvorm GGZ-C van Driezorg biedt een thuis voor ouderen die (tijdelijk) niet alleen of zelfstandig kunnen wonen, ook niet met hulp van bijvoorbeeld een mantelzorger of met begeleiding van een hulpverlener. U woont dan met andere mensen samen en krijgt daarbij begeleiding.

Driezorg biedt op enkele van haar locaties dit type zorg en huisvesting. Er zijn verschillende vormen van wonen mogelijk, variërend van wonen in een appartement tot wonen in een groepswoning. In een beschermde woonvorm leeft u zo gewoon mogelijk. U voert alledaagse handelingen (weer) zelf uit. U krijgt altijd een eigen kamer en neemt zoveel mogelijk deel aan het maatschappelijke leven. Psychiatrische woonbegeleiders begeleiden de bewoners in de huizen.

Beschermd wonen houdt in:

  • samen met andere bewoners een huishouden voeren met als belangrijkste taken: koken, boodschappen doen, omgaan met het huishoudbudget en het schoonmaken van de huiskamer;
  • een mogelijkheid om te wonen zoals in elk ander woonhuis, zo lang als u dat kunt en wilt;
  • een uitstekende voorbereiding op zelfstandig wonen.

Centrumgemeente Zwolle
Alle gemeenten zijn verantwoordelijk voor Beschermd wonen. Dat staat in de Wet maatschappelijke ondersteuning 2015. De gemeente Zwolle is centrumgemeente voor de regio Noord-Veluwe, de regio IJssel-Vecht en voor Hattem. Zwolle ontvangt financiële middelen voor Beschermd wonen-voorzieningen in deze gebieden. Meer info.

Jezelf zijn, ook als je ouder wordt

Wonen, Welzijn en Zorg

Driezorg wil dat mensen, wanneer zij ouder worden, een waardevol leven kunnen blijven leiden en zichzelf kunnen zijn. Wij ondersteunen mensen bij het bevorderen en behouden van eigen regie.