Ga naar de inhoud

Toezicht, bewaken en advies

De leden van de Raad van Toezicht houden toezicht op ons algemene beleid, het bewaken van onze maatschappelijke doelstelling en financiële continuïteit. Daarbij staan zij de Raad van Bestuur met advies ter zijde. Bij de uitvoering van haar taken maakt de Raad van Toezicht gebruik van de mogelijkheid om bepaalde bevoegdheden over te dragen danwel volmacht te verlenen aan functionarissen en/of organen binnen Stichting DZG.

Jezelf zijn, ook als je ouder wordt

Wonen, Welzijn en Zorg

Driezorg wil dat mensen, wanneer zij ouder worden, een waardevol leven kunnen blijven leiden en zichzelf kunnen zijn. Wij ondersteunen mensen bij het bevorderen en behouden van eigen regie.