Ga naar de inhoud

Als u er samen niet uit komt

Zit u ergens mee? Bent u ontevreden? Heeft u een klacht? Een gesprek met uw contactverzorgende en/of de betrokken teammanager kan vaak al helpen. Komt u er toch niet uit? Dan is de onafhankelijke klachtenadviseur of de klachtencommissie er voor u.

Onafhankelijke klachtenadviseur
Wilt u liever niet met een medewerker van Driezorg praten, of komt u er samen niet uit? Dan kunt u zich ook wenden tot de onafhankelijk vertrouwenspersoon voor cliënten. Deze zoekt samen met u naar een oplossing voor het probleem. U kunt de cliëntvertrouwenspersoon bereiken per mail via bemiddeling@quasir.nl of via telefoonnummer 06 – 48 44 55 38.

Klachtencommissie
De klachtenadviseur adviseert u in sommige gevallen uw klacht in te dienen bij de klachtencommissie. Driezorg is aangesloten bij klachtencommissie Signalis. Dit is een gezamenlijke klachtencommissie van de organisaties Zonnehuisgroep IJssel-Vecht, Viattence, Het Baken, Het Zand en Driezorg. Kijk voor meer informatie over deze commissie op: www.klachtencommissiedzv.nl

Cliëntenvertrouwenspersoon (cvp)
Cliënten en bewoners die vanwege hun zorgvraag vallen onder de Wet zorg en dwang, hebben recht op een cliëntvertrouwenspersoon. Deze persoon kan u ondersteunen en informatie geven. Bijvoorbeeld als u vragen heeft met betrekking tot onvrijwillige zorg, maar ook als u ondersteuning nodig heeft bij problemen rondom de opname of het verblijf bij Driezorg en in het doorlopen van de klachtenprocedure.

Het Landelijk Steunpunt Medezeggenschap regelt voor Driezorg deze onafhankelijke cliëntenvertrouwenspersoon. Dit is Suzan Steert. Zij is te bereiken via het telefoonnummer 06 – 15 51 38 54 en het e-mailadres: s.steert@hetlsr.nl
U vindt hier de brochures die u meer uitleg geven over de Wet zorg en dwang.

Jezelf zijn, ook als je ouder wordt

Wonen, Welzijn en Zorg

Driezorg wil dat mensen, wanneer zij ouder worden, een waardevol leven kunnen blijven leiden en zichzelf kunnen zijn. Wij ondersteunen mensen bij het bevorderen en behouden van eigen regie.