Ga naar de inhoud

Meepraten, meedenken en adviseren

Medezeggenschap bij Driezorg betekent: meepraten, meedenken en adviseren over besluiten die een grote groep of zelfs alle cliënten, huurders of medewerkers bij Driezorg aangaan.

Hoe is medezeggenschap bij Driezorg geregeld?
Er zijn bij Driezorg een aantal locaties waar zowel huurders als cliënten van Driezorg wonen. Om bewoners van die locaties zoveel mogelijk samen te laten optrekken, komt er op iedere locatie 1 raad en niet meerdere. Daarnaast is de ondernemingsraad er voor de medewerkers van Driezorg.

Medezeggenschap is echter niets zonder de inbreng van cliënten en huurders. Stap naar de raad van uw locatie als u ergens mee zit of als u een goed idee heeft, iets wat de hele locatie aangaat.

Hoe is medezeggenschap bij Driezorg georganiseerd?
Centrale Bewonersraad

Lokale bewonersraden:

  1. Arcadia
  2. Berkumstede
  3. Rivierenhof
  4. De Havezate
  5. De Kievitsbloem
  6. Hof van Blom

 

Lokale cliëntenraden:

  1. Fermate
  2. Westenhage, Ensemble, De Wendakker
  3. De Venus
Ondernemingsraad

Wordt u lid van een bewoners- of cliëntenraad?
Het is van groot belang dat er genoeg leden zijn in alle raden. Medezeggenschap kan niet zonder ‘goed gevulde’ bewoners- en cliëntenraden. U kunt zo’n lid zijn.
Bekijk hier de vacature voor lid bewoners- of cliëntenraad >

Heeft u vragen? Wilt u contact met de centrale bewonersraad?
Mevrouw W.P.M. Nijland Veldhuis (voorzitter) en de heer B.G.J. te Loo (ambtelijk secretaris) staan u graag te woord.

Stuur een e-mail met uw vragen naar: centrale.bewonersraad@driezorg.nl.

Ondernemingsraad
Driezorg heeft een actieve ondernemingsraad. Zij zijn gesprekspartner van de raad van bestuur en hebben een toetsende en signalerende rol ten aanzien van het te voeren beleid. Ze streven ernaar in een vroeg stadium betrokken te zijn bij de ontwikkeling van beleid. De belangen van de medewerkers staan daarbij voorop.

E-mail: ondernemingsraad@driezorg.nl.

Jezelf zijn, ook als je ouder wordt

Wonen, Welzijn en Zorg

Driezorg wil dat mensen, wanneer zij ouder worden, een waardevol leven kunnen blijven leiden en zichzelf kunnen zijn. Wij ondersteunen mensen bij het bevorderen en behouden van eigen regie.