Ga naar de inhoud

Het onderhoud van uw woning is nodig om prettig en comfortabel te kunnen wonen. Soms is er iets stuk of is er een storing.

Reparatieverzoek
Huurt u van Driezorg en heeft u een gebrek of een storing aan uw woning of woongebouw, dan kunt u een reparatieverzoek doorgeven. Dit kan via het Servicepunt, tel: 038 200 1100. Zij geven uw reparatieverzoek door aan de technische dienst of de huismeester van uw locatie. Reparaties worden doorgaans binnen twee werkdagen opgelost.

Bij spoed
Buiten kantoortijden kunt u alleen meldingen doorgeven die echt niet kunnen wachten tot de volgende dag.

Kleine huurders herstellingen
Huurt u zelfstandig een woning bij Driezorg dan kan het zijn dat u zelf verantwoordelijk voor kleine herstellingen (dit is afhankelijk van uw serviceovereenkomst). Welke herstellingen dit zijn kan de technische dienst u vertellen.

Inhuren technische dienst
Het is mogelijk iemand van de technische dienst in te huren voor werkzaamheden die u niet zelf wilt of kunt doen. Hiervan ontvangt u een factuur. Dit wordt – als u Driezorg gemachtigd heeft – door middel van een automatische incasso geïncasseerd. U heeft daar in dat geval geen omkijken meer naar.

Renovatie of groot onderhoud
Wanneer er grote renovatie- of onderhoudsprojecten worden uitgevoerd in een woning of woongebouw dan ontvangen bewoners hierover een brief.

Kan u mijn woning aanpassen?
Het is mogelijk om woningverbeteringen te laten doen. Daarbij kunt u denken aan bijvoorbeeld het vervangen van een keukenblok of het aanpassen van een doucheruimte. Hiervoor kunt u een verzoek indienen via het Servicepunt, Tel: 038 200 1100.

Jezelf zijn, ook als je ouder wordt

Wonen, Welzijn en Zorg

Driezorg wil dat mensen, wanneer zij ouder worden, een waardevol leven kunnen blijven leiden en zichzelf kunnen zijn. Wij ondersteunen mensen bij het bevorderen en behouden van eigen regie.