Ga naar de inhoud

Toegang tot uw dossier

Op ieder moment van de dag uw zorgplan, agenda en rapportages bekijken of een bericht sturen aan het zorgteam. Het kan met uw digitale dossier via Caren.

U krijgt zorg van Driezorg. Daarom hebben wij met u een zorgcontract en leggen we gegevens vast in uw zorgdossier. U heeft recht op inzage in dat dossier. Driezorg vindt het belangrijk dat u ten alle tijde veilige inzage in uw eigen dossier heeft. 

Hoe maakt Driezorg uw zorgdossier voor u inzichtelijk?
Driezorg geeft u digitaal toegang tot uw zorgdossier via Caren. Caren is een computerprogramma. Om dit te kunnen gebruiken heeft u een speciale toegangscode nodig. Heeft u deze code niet (meer)? Dan kunt u deze aanvragen bij Driezorg. U kunt uw naaste(n) ook toegang geven tot uw zorgdossier via Caren. Bijvoorbeeld uw wettelijk vertegenwoordiger, zoon, dochter, buurvrouw of iemand die voor u zorgt.

Bekijk hier de informatiebrochure van Driezorg over Caren. Wilt u meer weten over Caren? Dan kunt u ook de website van Caren bezoeken: www.carenzorgt.nl

Code aanvragen
Heeft u geen persoonlijke toegangscode (meer)? Dan kunt u deze aanvragen door te bellen met ons Servicepunt: 038 200 1100 of een e-mail te sturen naar caren@driezorg.nl  

Mantelzorger Bini vertelt hoe Caren ondersteunt bij de zorg voor haar moeder

Jezelf zijn, ook als je ouder wordt

Wonen, Welzijn en Zorg

Driezorg wil dat mensen, wanneer zij ouder worden, een waardevol leven kunnen blijven leiden en zichzelf kunnen zijn. Wij ondersteunen mensen bij het bevorderen en behouden van eigen regie.