Ga naar de inhoud

Een herkenbare en veilige plek

Kleinschalig wonen biedt een vertrouwde, veilige en kleinschalige vorm van wonen waar ouderen met dementie wonen zoals thuis. Wij bieden structuur en veiligheid en bewoners houden een huishouden draaiende.

De kleinschalige woning is een herkenbare en veilige plek met ruimte voor uw privacy en eigen inbreng. Er is alle ruimte voor de dagindeling die u gewend bent. Gaat u graag vroeg of juist laat naar bed en staat u altijd vroeg op? Onze zorgmedewerkers houden rekening met uw gewoontes. Zo proberen we een huiselijke sfeer en omgeving te creëren waarin u zich prettig voelt.

Verder heeft u een eigen kamer die u naar eigen smaak en grotendeels met uw eigen meubels kunt inrichten. Met andere bewoners deelt u een gemeenschappelijke keuken en woonkamer. Samen koken, samen eten.

Familie en naasten
Een vast team medewerkers biedt constante zorg, begeleiding en ondersteuning. Dit doen zij in nauwe samenwerking met vrijwilligers en met uw familie en naasten. Vrijwilligers en mantelzorgers spelen een belangrijke rol binnen onze kleinschalige woningen. Zij horen bij een huiselijke omgeving en hun bijdrage en inbreng is meer dan welkom.

Waar kan het?
Kleinschalig wonen voor ouderen met dementie kan bij Driezorg bij De Havezate en op de verpleegafdeling van Berkumstede.

Interesse?
Wonen in een kleinschalige woonvoorziening valt onder de Wet langdurige zorg (Wlz). Om Wlz-zorg te krijgen heeft u altijd een indicatie nodig. Dat is een besluit waarin staat welke zorg u nodig heeft en hoeveel. U vraagt deze indicatie aan bij het Centrum indicatiestelling zorg (CIZ). Wij helpen u graag, neem contact op met onze cliëntbemiddelaars.

Wat kost het?
Voor Wlz-zorg betaalt u een eigen bijdrage. Het CAK van de overheid berekent de hoogte van uw eigen bijdrage en stuurt u de rekening. De hoogte van uw eigen bijdrage hangt af van uw inkomen.

Jezelf zijn, ook als je ouder wordt

Wonen, Welzijn en Zorg

Driezorg wil dat mensen, wanneer zij ouder worden, een waardevol leven kunnen blijven leiden en zichzelf kunnen zijn. Wij ondersteunen mensen bij het bevorderen en behouden van eigen regie.